| 7 april 2016

Dankwoord Bart Nijpels

29 januari 2015:

Beste vrienden, collega’s.

Dank voor al jullie hartverwarmende reacties. Het is te veel werk om op al jullie opmerkingen te reageren. Ik ben het met sommige reacties misschien niet helemaal eens maar weet dat ik alle steunbetuigingen en blijken van medeleven zeer waardeer. Voor de duidelijkheid: ik ga niet met slaande deuren het pand uit. Het persbericht over mijn vertrek (zie hieronder) meldt dat er sprake is van ‘een verschil van inzicht over de nieuwe structuur van de afdeling journalistiek na de huidige reorganisatie’ en zo is het. Ik begrijp en onderken het belang van de reorganisatie die nu gaande is bij de kro- ncrv. De directie vertegenwoordigt daarbij in eerste instantie een bedrijfsbelang en streeft naar een flexibele, financieel gezonde organisatie. Reporter bekijkt zo’n proces vooral op basis van journalistieke uitgangspunten en principes. Die twee belangen kunnen met elkaar botsen en dat deden ze ook. We zijn daar uiteindelijk niet uitgekomen, ziedaar de grond voor mijn ontslag.

Ik ga niet voor m’n lol weg bij Reporter. Het is immers het beste onderzoeksjournalistieke televisieprogramma bij de omroep met de meeste journalistieke titels. Een schitterende organisatie. Ik laat straks heel veel goede, dierbare, zeer professionele collega’s achter dus nee, een genoegen is het zeker niet. Toch voel ik me geen ‘slachtoffer’. Ik zal de komende uitzending (22 februari, mis hem niet!) nog de eindredactie doen. Daarna werk ik tot in de zomer nog bij de kro- ncrv aan een ambitieus onderzoeksproject. En dan ga ik freelance aan de slag. Ik wens de kro- ncrv collega’s die nog midden in de reorganisatie – perikelen zitten succes en sterkte. De directie en hoofdredactie wens ik veel wijsheid. En dat noteer ik uitdrukkelijk zonder ironie.

Bart Nijpels