artikel | 24 juni 2018

Het vuur van een klokkenluider

Oud klokkenluider Paul van Buitenen deed vier jaar onderzoek naar de vuurwerkramp in 2000 bij Enschede.Zijn belangrijkste conclusie: het Openbaar Ministerie misleidde de rechterlijke macht, bewust. Ik ken Van Buitenen vanaf 1998:

De terugkeer van een klokkenluider

toen hij als ambtenaar bij de Europese Commissie fraude, corruptie en nepotisme blootlegde. Onregelmatigheden die de val de Commissie veroorzaakten. Van Buitenen werd klokkenluider tegen wil en dank en wereldberoemd. Van Buitenen presenteerde zijn bevindingen over Enschede deze week in Nieuwspoort. Voor Follow the Money deed ik verslag van de persconferentie en portretteerde de onderzoeker.

‘Een klokkenluider pleegt zelfmoord in existentiële zin, neemt afscheid van het leven dat hij tot dan toe geleid heeft en begraaft de persoon die hij was. In het geval van Van Buitenen, een gezagsgetrouwe boekhouder uit Breda. Even oprecht als naïef, geen idee van wat hem te wachten stond.’

Het stuk is hier te lezen:

Het vuur van een klokkenluider