blog | 5 oktober 2015

Aan welke kant sta jij?

Scherp geformuleerde aftrap voor een belangwekkende discussie door Follow the money’s Eric Smit.

FTM: afzijdig blijven is geen optie

We zijn het oneens…- in elk geval gedeeltelijk – zie mijn bijdrage in dit stuk over de moraal van Eric:

Onafhankelijk maar niet afzijdig; de moraal van Eric Smit

Stof tot nadenken want het gaat over keuzes met verstrekkende gevolgen. Onderzoeksjournalisten brengen wat mij betreft louter feiten, geen meningen. Vertrekpunt dient nieuwsgierigheid/ waarheidsvinding te zijn, geen opvatting of ideaal. Ze onthullen zaken op grond van gedegen en vaak langdurig feitenonderzoek. Het publiek moet er op kunnen vertrouwen dat die feiten kloppen, ze moeten controleerbaar zijn. Dat is de mate van objectiviteit die ik bepleit. Onderzoek mag niet worden vertroebeld door een mening want dat leidt tot subjectieve selectie. Precies wat de (onderzoeks) journalistiek moet vermijden om betrouwbaar en onafhankelijk te kunnen zijn en blijven. Na publicatie laten  wij de dans der opinies dan aan beleidsmakers, publiek, activisten.