artikel | 25 juni 2020

OVV presenteert onderzoek naar de ramp met de MSC Zoë.

‘Vaarroutes ten noorden van Waddengebied zijn risicovol’, luidt de titel van het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vandaag presenteerde: https://www.onderzoeksraad.nl/

Hoe groot het gevaar is bleek begin januari 2019 toen het vrachtschip MSC Zoë op die vaarroute 342 containers verloor die het kwetsbare natuurgebied ernstig en deels onherstelbaar vervuilden. De titel van het  OVV- onderzoek bevat derhalve geen nieuws. Maar het rapport trekt ook conclusies die verder reiken en die een aantal eerdere bevindingen uit het Zembla- tweeluik ‘De ramp op het Wad’ van oktober 2019 bevestigen. Zembla reconstrueerde ‘De ramp op het wad’ in oktober 2019 nauwgezet aan de hand van objectieve gegevens over de weersomstandigheden, golfslag, de diepgang van het schip, de ondiepe plekken in de route en gesprekken met bemanningsleden. Op basis van de gegevens uit het Zembla- onderzoek, trokken diverse deskundigen de conclusie dat het schip de zeebodem moet hebben geraakt en mede daardoor lading was verloren. De OVV heeft daar geen bewijs voor gevonden (duikers vonden geen zichtbare schade aan de onderkant van het schip) maar sluit het desondanks niet uit. Zembla over het rapport