blog | 22 april 2024

Borsalino

11 | Actualiteit DD  ZATERDAG 20 APRIL 2024

Door onze redacteur

Bart Nijpels

AMSTERDAM. In het diepe zuiden gaan geruchten rond over ophanden zijnde festiviteiten. In het geniep georganiseerd door ambtenaren, bestuurders, aannemers en gezagsdragers. In Rooms Katholieke kringen gonst het gelijkaardig. Er staan, fluistert men in kerken, kloosters, en internaten, bacchanalen geboekt in agenda’s van fraters, paters en priesters. Gods voetvolk op aarde heeft wat te vieren. Net als de directie van lands grootste bierbrouwer, de ambtelijke top van Financiën, het stadsbestuur van Rotterdam en een voltallig voormalig Limburgs provinciebestuur. Een zalencomplex in Maastricht zal onderdak bieden aan een happening van niet eerder vertoond formaat en karakter. De dresscode is ‘duur’. Op de rode loper treffen we genoegzaam glimlachende heren in maatpakken. Getooid met polshorloges ter waarde van een boven modaal jaarinkomen. Dames schrijden voorbij in oogverblindende haute couture, behangen met sieraden van onbetaalbare pracht. De onderste rangen der genodigden vervoeren zich in vlekvrij gepoetste exemplaren uit een protserig wagenpark. Voor anderen is het helikopterplatform van het MECC gereserveerd. Luchtverkeer boven Zuid- Limburg wordt stilgelegd zodat VIPS, op een tijdstip dat hen goeddunkt, hun privéjet onbelemmerd aan de grond kunnen zetten op de nabijgelegen luchthaven die voor de gelegenheid verder hermetisch van de buitenwereld wordt afgesloten.

Het vertoon verraadt een onbedwingbare euforie. Ergens in de voorbije decennia legde een journalist uit Heerlen hun rol in een misstand bloot, doorgaans een kwalijke. Dat uitgerekend hij met pensioen gaat is voor de feestvierders niet minder dan een bevrijding. Afgunstige collega’s van een concurrerend dagblad noemden hem in hun kolommen ooit ‘het Limburgse bijtertje’, een geuzennaam. In kringen van de provinciale macht spreekt men smalend van die ‘nestbevuiler’. Een oud gedeputeerde riep een tegen hem gerichte website in het leven, een heuse digitale schandpaal. Complimenten natuurlijk. Meer waard dan alle prijzen die hem ten deel vielen. Nu stort een schier oneindige stoet van machtsmisbruikers, bedriegers, fraudeurs, geestelijken en belastingontduikers zich in een orgie van opluchting. ‘Joepie!’ staat op de uitnodiging gedrukt. Hun collectieve zucht van verlichting met orkaankracht. Maar de macht kraait voorbarig victorie want de pensionado inspireert vakgenoten, een geestdriftige generatie die de waakvlam van de journalistieke controle brandend houdt. Een geruststellende gedachte, gekoesterd door een grote gemeenschap van goedwillenden. Een verbond van brave burgers dat hem groet door licht te buigen en, net als ik, met bijbehorende tekst, het hoofddeksel voor hem af te nemen. En dan niet zomaar een ‘chapeau’ maar een heuse Borsalino, al sinds 1857 de hoed der hoeden.