blog | 11 maart 2019

Van deze dode vooral slechts…

Oud bevelhebber Hans Couzy (78) is overleden.
Eén van de hoofdrolspelers in het dossier Srebrenica. Mede verantwoordelijk voor het zenden van Nederlandse VN- militairen naar Srebrenica, een onmogelijke opdracht zoals de geschiedenis zo pijnlijk leerde.
Over deze dode weinig goeds. Verantwoordelijk voor de aanstelling van Thom Karremans, de Nederlandse commandant die al tijdens de voorbereiding op de missie niet op zijn taak berekend bleek. Couzy, negeerde de waarschuwingen en signalen. Zie:
Vanaf de val in juli 1995 staat Couzy de waarheidsvinding over wat er in Srebrenica gebeurde bij herhaling in de weg:
Het NIOD rapport kraakte kritische noten over de oud- bevelhebber maar tijdens de parlementaire enquête die er op volgde, kwam hij er tijdens een kritiekloze ondervraging, goed mee weg. Het zal -zo die er al is- aan de hemelpoort wel niet anders zijn.