| 29 juli 1999

Anatomie van een doofpot deel III: de beerput

Geen doofpot op Defensie concludeerde Jos van Kemenade. Maar hij heeft, zo bleek uit Deel II, een reeks aanwijzingen, verklaringen en documenten die op het tegendeel duiden, niet nader onderzocht terwijl hij er wel van op de hoogte was.

Ook brigade- generaal Roos van de Koninklijke Marechaussee wist, zo blijkt in Deel III, dat de feiten over het niet verlenen van medische hulp aan burgers in Srebrenica in de doofpot warn gestopt. Netwerk onthult een memo van Roos aan toenmalig minister van Defensie Voorhoeve.

Kamerleden kritisch over het onderzoek van Van Kemenade en roepen op tot een parlementair onderzoek.

Anatomie van een doofpot deel III is hier te zien: