blog | 2 augustus 2016

Wie betaalt bepaalt…maar niet alles.

Op basis van onderzoek concludeert Jan Benjamin in NRC Next van 2 augustus 2016:

‘De onafhankelijke sportjournalist, blijkt uit het NRC-onderzoek, zit klem tussen de profclubs aan de ene kant en de televisie- en telecombedrijven anderzijds. Wie de tv-rechten in bezit heeft, bepaalt de publiciteit.’

Een boude stelling die hij niet waarmaakt. Natuurlijk, de licentiehouders bepalen wie de wedstrijden en de samenvattingen mogen uitzenden. Zelfs misschien wie de interviews en analyses kunnen en mogen doen. Veertien gesprekspartners vertellen er openhartig over en illustreren aan de hand van praktijkvoorbeelden. Een somber beeld: verslaggevers liggen aan het infuus van de machthebbers.

Dat is ernstig maar hun collega’s kunnen natuurlijk gewoon hun werk doen. Onderzoeksjournalisten zijn namelijk niet afhankelijk van degene die uitzendrechten bezitten en denken de toegang tot clubs en spelers te bepalen. Wanneer dat soort partijen zich als alleenheersers in een keizerrijk gaan gedragen is dat bovendien een uitnodiging.  Ze vragen om nader onder de loep te worden genomen. Hun opstelling tref je in kringen van de macht vaker aan. Mensen die zich onaantastbaar wanen. Om hen heen is de kritiek verstomd. De oppositie hebben ze uitgeschakeld. ‘Ja- knikkers’ bevolken hun directe omgeving. De controle is verdwenen, het machtsevenwicht verstoord. Als een zonnekoning gaan ze ongestoord hun gang in een omgeving waar tientallen miljoenen om gaan rond transfers en televisierechten. Zo wordt de kans op misstanden als fraude, corruptie, nepotisme en verduistering alsmaar groter. Net als het aantal gefrustreerde medewerkers en belazerde zakenpartners. Dat stijgt eveneens. Potentiële bronnen. Kortom, werk aan de winkel voor onderzoeksjournalisten.

De ontwikkelingen die de krant schetst zijn zorgelijk. Dat wel. Maar dit verhaal gaat over verslaggeving niet over dé journalistiek, laat staan onderzoeksjournalistiek. Dat onderscheid maakt het stuk onvoldoende. Daarom leest het artikel als een lokroep. Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is een noodzaak. Ook in de sport.

NRC next artikel