Documentaire | 11 november 2015

Zembla: De slag om de erfenis

2016-03-23 (1)

Herman verblijft, vanwege een verstandelijke beperking, z’n leven lang in een zorginstelling. Na z’n overlijden worden zijn nabestaanden onaangenaam verrast. Herman (67) blijkt een testament te hebben opgesteld waarin vast ligt dat hij al zijn bezittingen nalaat aan een stichting voor goede doelen.

Herman was, zo stelt de familie, wilsonbekwaam. Dat betekent dat hij zijn besluiten niet kon overzien. Dus kan hij dit, volgens de nabestaanden, nooit bedacht, laat staan geregeld hebben.

Wie een testament wil laten maken moet wilsbekwaam zijn, weten wat hij doet. Voor sommigen is dat moeilijk. Zo telt ons land 142.000 verstandelijk beperkten en 260 duizend dementerenden. Kwetsbare mensen. En omdat Nederland in fors tempo vergrijst, neemt hun aantal snel toe.

Zembla onderzoekt: wie beschermt de wilsonbekwamen?

Bart Nijpels & Hanneke de Jonge

10 november 2015: Goede doelen voor rechter om erfenis van 26 miljoen