artikel | 7 juni 2019

Help Zembla met het onderzoek naar de containerramp.

Begin 2019 liggen stranden, dijken en zandplaten in het Waddengebied bezaaid met containers en aangespoelde spullen, afkomstig van de MSC Zoë, één van de grootste vrachtschepen ter wereld.

Containers van de MSC Zoë in de Waddenzee (foto Kustwacht)

Vrijwilligers, vissers, bergers, eilandbewoners en het leger verzamelen meubels, schoenen, gloeilampen, kinderspeelgoed, auto-onderdelen, batterijen, matrassen, piepschuim, printplaten, zeeppompjes, koelkasten en zakken gif. Winterkou bemoeilijkt de opruimacties, later doen herfststormen hetzelfde. Vanaf medio april, liggen de bergingswerkzaamheden, om het broedseizoen niet te verstoren, zo goed als stil. Volgens optimistische schattingen zou twee derde van het afval zijn opgeruimd. De rest ligt verspreid in zee. Vooral bij Noordoostenwind spoelt nog steeds nieuwe troep aan op zandplaten, stranden en dijken. En dan hebben we het nog niet over de miljoenen plastickorrels.

Zembla, de journalistieke televisierubriek van de VARA doet onderzoek naar de (mogelijke) oorzaken én de gevolgen van de ramp en werkt aan een tweedelige uitzending.  De makers vragen jou om hulp.

De MSC Zoë na het verlies van 342 containers (foto Kustwacht)

Was je op het Wad of in de buurt? Heb je toen óf recent foto’s of filmpjes gemaakt van de rotzooi, de ravage, de opruimacties?  Stuur ze op met behulp van wetransfer.com (het wijst zichzelf). Vermeld, voor zover mogelijk, locatie en tijdstip van je opnamen. Help zodat we de omvang van deze ramp kunnen te laten zien. Iets bijzonders meegemaakt of vastgelegd? Word je geconfronteerd met de gevolgen? Wil je wat kwijt over wat er gebeurd is? ( dat kan ook vertrouwelijk) Schrijf het op en mail de makers op: b.nijpels@stinglikeabee.nl  of: marco.de.lange@bnnvara.nl 

Meer informatie over de ramp vind je onder meer op de website van de Waddenvereniging:

https://www.waddenvereniging.nl/

De officiële bergingswerkzaamheden onder regie van rederij MSC en Rijkswaterstaat zijn ’tijdelijk’ stopgezet of onderbroken. Vrijwilligers en organisaties gaan door met opruimen:

http://www.doeeenswad.nl/tochten/doe-eens-wad/

Duikteam Zeester