blog | 13 maart 2024

In ons aller belang

In ons aller belang

Goed dat NRC aandacht besteedt aan een rechtszaak als deze. Dat gebeurt te weinig terwijl de belangen groot zijn. “De belangrijkste vraag die voorligt is of Zembla de uitingen mag publiceren” stelt raadsman Jens van den Brink in hoger beroep ter zitting. Wanneer de rechter die vraag onverhoopt met ‘nee’ beantwoordt zal dat een negatief (‘chilling’) effect hebben op de onderzoeksjournalistiek. Laten we er vooralsnog vanuit gaan dat het zover niet zal komen en Zembla z’n controlerende taak ongeschonden en onbelemmerd zal kunnen voortzetten omdat bronnen en duiders zich veilig weten en onbevreesd blijven bijdragen aan waarheidsvinding. In ons aller belang.  Jens van den Brink bracht eerder de zaak van Ryanair versus KRO’s Reporter tot een goed einde. Zie: Ryanair verliest tot bij hoogste rechter