blog | 14 mei 2022

Kamerlid Knops moet z’n mond spoelen

Als de artikelen in NRC (Dohmen) en De Limburger (Sniekers) van het zelfde niveau waren als de pleitnota van Kamerlid Knops (CDA) in de rechtszaak (bodemprocedure) tegen beide kranten dan hadden de hoofdredacties redenen om zich zorgen te maken over het oordeel van de rechter.

bron: Rijksoverheid.nl

‘Er wordt over je gepraat, gefluisterd’

Knops positioneert zich als slachtoffer. Er klopt, stelt hij, niets van de publicaties die vanaf mei 2020 onthulden dat hij bij een grondtransactie voor tienduizenden euro’s bevoordeeld is door een onderneming van de provincie Limburg. Gevolg, z’n integriteit is aangetast ‘allemaal naar de kloten door zo’n stuk’.  Huize Knops werd, vertelde hij in de rechtszaal, ‘een plek waar mensen langs gingen fietsen en zeiden: woont hier die van Knops, die gesjoemeld heeft met grond?’  En: ‘Er wordt over je gepraat, gefluisterd’. Hoe het Limburgse Kamerlid dat weet, laat hij onvermeld.

‘Als de dag gekomen is dat je Dohmen op je pad tegenkomt ga je eraan’.

Hij profileert zich als de hoeder van de rechtstaat die Dohmen volgens hem ‘ondermijnt’: ‘Ik heb de ambtseed afgelegd. Ik heb de rechtstaat verdedigd als officier bij defensie, in NL, in Irak.’  De veteraan staat ook op voor zoals hij zelf zegt ‘al diegenen die het slachtoffer zijn van de bende van Dohmen’ want  ‘velen zijn getraumatiseerd, bang en geruïneerd’. Het gaat volgens Knops om ‘Integere, hardwerkende mensen die van de een op de andere dag als paria door het leven gaan’. Om wie het gaat blijft onduidelijk. Bronnen meldt Knops niet. Feitelijke onderbouwing van de beweringen in zijn pleitnota ontbreekt maar dat staat z’n stelligheid niet in de weg, integendeel: ‘Als de dag gekomen is dat je Dohmen op je pad tegenkomt ga je eraan’.

Lasterlijk, grievend. De journalisten en hun werk kwalificeert Knops als ‘malicieus’. Joep Dohmen is volgens hem: ‘Volstrekt geobsedeerd door zijn persoonlijke doel waarvoor alle moraliteit moet wijken. ‘Knops plaatst de NRC journalist in een rijtje met Amerikaanse fraudeurs als Bernard Madoff en Jordan Belfort mensen die hun prestaties zegt Knops, baseerden op ‘leugens, misleiding, op fraude of andere criminele praktijken. Vals spel: de olympische race winnen met doping.’

Een driftkikker tijdens een woede aanval.

Vier pagina’s retoriek van een driftkikker tijdens een woede aanval. Kaliber kroegpraat. Een Kamerlid, oud bewindsman onwaardig. Verontrustend voer voor mensen met ongezonde opvattingen over democratische krachtsverhoudingen. Journalisten voor bendeleden en fraudeurs uitmaken, verklaart hen vogelvrij. Politici die dat doen bevinden zich doorgaans in samenlevingen waar de vrijheid, mild uitgedrukt, onder druk staat. Knops, zou z’n mond moeten spoelen, z’n excuus moeten maken en zich moeten afvragen of het niet hoog tijd wordt voor een ‘functie elders’. Het zou van waakzaamheid en verantwoordelijkheidsbesef getuigen wanneer z’n partijgenoten, collega- Kamerleden en de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) hem daartoe dringend zouden oproepen.

Volgende week verschijnt ‘De vriendenreünie’ van NRC journalisten Paul van der Steen en Joep Dohmen over de bestuurscultuur in Limburg. Lees de voorpublicatie:

Limburgse député was nooit te beroerd om voor vrienden iets te regelen. NRC 13 mei 2022

Zie ook:

Harde aanval van CDA-Kamerlid Knops in rechtszaak tegen journalist van NRC 12 mei 2022

Profiel Knops op Parlement.com

Blog: Raymond Knops vliegt uit de bocht 12 mei 2022, L1

CDA’er Knops haalt uit naar NRC-journalist, media NOS 12 mei 2022- organisaties woest.

Uitlatingen Raymond Knops dreunen na: ‘Heel onverstandig’ L1, 13 mei 2022

https://www.1limburg.nl/advocaat-knops-geen-aanval-op-de-vrije-pers-gepleegd. L1, 13 mei 2022