blog | 22 april 2019

Onzekere Tijden

 

Joep Dohmen is onderzoeksjournalist, van formaat. Afgelopen vrijdag onthulde hij een en ander over (ook mijn) televisiebaas Frans Klein:
Ton F. van Dijk is columnist voor HP/De Tijd, oud onderzoeksjournalist van (wijlen) KRO’s Reporter. Daarnaast onder meer voormalig NPO- netmanager. Eveneens van formaat. Hij reageert:
Van Dijk (ver) oordeelt niet maar legt de vinger wel op de zere plek. Het stuk in NRC en daarbij opgeteld de onwil of het onvermogen van Frans Klein om openheid van zaken te geven vraagt – in ieders belang- om daadkracht van de Raad van Bestuur van de NPO. Die zal de kwestie voortvarend ter hand moeten nemen, dat wil zeggen: onderzoeken. Was mijn baas naïef zoals hij zelf suggereert en moet hij zo snel mogelijk van iedere blaam worden gezuiverd of is er meer aan de hand? Alleen al de schijn van het laatste is schadelijk voor hem én voor het toch al broze imago van de Publieke Omroep. Om die reden deel ik het stuk van Van Dijk en zijn appel voor transparantie. Politieke partijen die de NPO vijandig gezind zijn, zullen zich van ééndimensionale, verwoestende retoriek bedienen om het in hun ogen ‘linkse omroepbolwerk’, nog verder te slopen. Ik gun ze die munitie niet. De druk op mediaminister Arie Slob, die nog altijd broedt op hervormingsplannen, zullen ze nog verder opvoeren met als hoofddoel nog meer bezuinigen. Het zijn voor eenvoudige programmamakers als ondergetekende onzekere tijden temeer omdat de indruk bestaat dat het geluid van de werkvloer bij de beleidsmakers in Den Haag al heel lang maar mondjesmaat doordringt.