artikel | 13 mei 2020

Twintig jaar na de vuurwerkramp

Vandaag twintig jaar geleden wordt een woonwijk in Enschede weggevaagd. De vuurwerkfabriek die er middenin staat ontploft. 23 doden en zo’n duizend gewonden tot gevolg. Voor KRO Reporter leggen collega Jacco Versluis en ik een paar maanden na de ramp misstanden in de vuurwerksector bloot in ‘Aan Dovemansoren’ 

We laten zien hoe er gefraudeerd wordt met de classificatie (de zwaarte) van het vuurwerk en hoe de overheidscontrole op de handel en de opslag tekort schiet. De secretaris van de Federatie Vuurwerk Nederland van de branche loopt weg tijdens een interview en neemt ontslag.

Veel, vooral emotionele, terugblikken in kranten en op televisie dezer dagen. Weinig nieuwe feiten. Die komen vooral van Paul van Buitenen . Hij onderzocht de ramp in de voorbije jaren opnieuw. Vurig en als altijd onverzettelijk pleit de voormalige klokkenluider,op basis van zijn bevindingen, al jaren voor een heropening van (met name) het strafrechtelijk onderzoek. Gister publiceerde hij zijn Conclusies Review Vuurwerkramp , een ‘ongewone stap’ erkent hij want: ” Mijn ‘bewijzen’ zijn juridisch gezien nog slechts ‘beweringen’. In enkele gevallen zal een te goeder naam bekendstaand persoon ten onrechte tijdelijk reputatieschade oplopen. Ik trachtte dit jarenlang te vermijden door steeds in beslotenheid om onderzoek te vragen. Nu dat niet is gelukt maakt het grotere belang van openbaarmaking, om waarheidsvinding te forceren, dit noodzakelijk.” Oordeel zelf. Diep gegraven heeft Van Buitenen zeker.