artikel | 27 mei 2022

In Memoriam; Willibrord Frequin

Willibrord Frequin (80) overleed op Hemelvaart. Geen slechte timing voor een katholiek. Of het hem voorbij de hemelpoort heeft geholpen is de vraag want de verslaggever heeft het Opperwezen doorheen zijn loopbaan menigmaal vermanend toegesproken op momenten dat hij als verslaggever  met menselijke ellende werd geconfronteerd. De zogenoemde ‘hoofdenaffaire’ betekende het einde van zijn journalistieke loopbaan bij Brandpunt (KRO). Hoofden, bestemd voor medisch- wetenschappelijk onderzoek zouden onder meer gebruikt worden voor ‘bizarre seks’. Het nieuws wordt al snel bestempeld als nep.  Frequin werd overigens niet ontslagen zoals veel media berichten. Hij werd geschorst, maakte nog een tijdlang programma’s voor de KRO en vertrok uiteindelijk naar ‘de commerciëlen’.

Wel bleef het een leven lang z’n achilleshiel. Dat bleek ook toen we in 2018 toe een uitzending over de kwestie wilde maken. Volgens Fons de Poel (‘Verlegen vlegel’, januari 2022) ‘sleutelde’ ik die in elkaar voor het programma Andere Tijden. In werkelijkheid betrof het een aflevering van de reeks Medialogica (Human). Ter voorbereiding spraken we uitgebreid met Willibrord. ‘Ik ben genaaid’, zei hij maar aarzelde of hij mee zou werken en zag er uiteindelijk vanaf. Willibrord ontstak in woede omdat we de uitzending zonder hem doorzetten.  Toen ik hem belde in een ultieme poging hem te overtuigen om, in het kader van wederhoor, zijn verhaal voor de camera te doen, ontspoorde het gesprek. ‘Voor mij besta je niet niet meer. Ik praat niet meer met je’, zei de man die zich sinds mijn stage bij Brandpunt (1984) mijn leermeester noemde en in gezelschap liefkozend zijn pupil. Hij heeft zich helaas aan zijn belofte gehouden. Voor ons onderzoek spraken we naast hem met tientallen betrokkenen en bestudeerden honderden pagina’s rapporten, politiedossiers en persoonlijke (dagboek) notities. Op basis daarvan reconstrueerden we de totstandkoming én de de nasleep van de eerste Nederlandse televisiereportage die het stempel ‘nepnieuws’ kreeg. Terecht? Oordeel zelf en bekijk hem hier