artikel | 16 juli 2016

Srebrenica: nieuw document over het uitblijven van luchtsteun

Argos- journalisten Huub Jaspers en Maud van de Reijt beschikken over een nieuw document over het uitblijven van NAVO- luchtsteun tijdens de val van Srebrenica. Op de Argos website  meldt de onderzoeksrubriek dat het stuk is gelekt ‘vanuit het circuit van de inlichtingendiensten’ . Het document zelf wordt vanwege bronbescherming niet onthuld maar het is wel ter inzage voorgelegd aan betrokkenen als oud minister Voorhoeve die zegt het stuk niet te kennen.

Argos schrijft op de website: ‘Het lijkt om een militair weekverslag te gaan, dat waarschijnlijk vlak na de val van Srebrenica – in het Nederlands – is opgesteld.’  In het document staat onder meer de zinsnede ‘Daarnaast is beloofd dat de NAVO geen luchtaanvallen meer zou uitvoeren.’  De vraag die zich opdringt is of de Nederlandse regering op de hoogte was.

In juli 2015 onthulde de documentaire ‘Waarom Srebrenica moest vallen’  documenten waaruit bleek dat de regering Clinton op 28 mei 1995 – zes weken voor de val van Srebrenica- ‘in stilte’ besloot om de luchtaanvallen tegen de Serviërs op te schorten. Dat gebeurde na telefonisch overleg met de Franse president Chirac en de Britse premier Major. De Bosnische regering werd niet over het besluit in kennis gesteld. Nederlandse VN- militairen waren in Srebrenica gestationeerd om de bevolking aldaar te beschermen. Toch werd het toenmalige kabinet Kok volgens oud minister van Defensie Voorhoeve evenmin geinformeerd.

Joris Voorhoeve op Potocari memorial

Joris Voorhoeve op Potocari memorial

Voorhoeve wil opheldering over het nieuwe document. Bert Bakker, oud- voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica pleit voor nader onderzoek. De onthullingen van vorig jaar waren aanleiding voor aanvullend onderzoek door het NIOD dat eerder het omvangrijke rapport ‘Een veilig gebied’ publiceerde. De journalisten zullen het stuk aan het onderzoeksinstituut overhandigen. Dat lijkt in tegenspraak met de belofte van bronbescherming. Huub Jaspers reageert: “We zullen een kopie van het document aan het NIOD overhandigen. We hebben afspraken met het instituut gemaakt over de bescherming van de bron die dit document gelekt heeft. Wij zullen sommige details weglakken. Het NIOD heeft schriftelijk beloofd geen kopieën van het document te maken, het stuk niet uit handen te geven en het alleen voor het eigen onderzoek te gebruiken. Ook heeft het NIOD expliciet beloofd niet mee te zullen werken aan een onderzoek om het lek op te sporen.”

VPRO collega Huub Jaspers

VPRO collega Huub Jaspers op de Memorial in Potocari mei 2015